همایش الکتروسرامیک

 

  جلسه انتخاب هیئت رئیسه گروه تخصصی الکتروسرامیک

  جلسه گروه تخصصی الکتروسرامیک انجمن سرامیک ایران در تاریخ 21/12/92 ساعت 30/9 در محل سالن کنفرانس اساتید دانشکده مواد دانشگاه علم و صنعت ایران تشکیل گردید.

  حاضرین: دکتر گلستانی فرد (رئیس هیئت مدیره انجمن سرامیک ایران)- دکتر محبی (دانشگاه بین المللی امام خمینی)- دکتر همدانی (دانشگاه تبریز)- دکتر رضوانی (دانشگاه تبریز)- دکتر بهره ور (پژوهشگاه مواد و انرژی)- دکتر آقایی (پژوهشگاه مواد و انرژی)- مهندس فریدون پور (شرکت صنایع قطعات الکترونیک شیراز)- مهندس طباطبایی فرد (شرکت صنایع الکترونیک شیراز)- مهندس اکبری (شرکت صنایع قطعات الکترونیک شیراز)- مهندس علی نژاد حقیقی (شرکت صنایع الکترونیک شیراز)- مهندس رضازاده (شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران)- مهندس میلانی (شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران)- دکتر میرزایی (دانشگاه سمنان)- مهندس طبرزدی (نیروی دریایی سپاه)- مهندس لالوی (نیروی دریایی سپاه)- مهندس فیض پور (پژوهشگاه مواد و انرژی)

  ابتدا آقای دکتر گلستانی فرد ضمن خوش آمدگویی به حاضرین شرحی از فعالیتها و سیاست های کلی انجمن و گروه های تخصصی آن و روش انجمن در شکل گیری کمیته های تخصصی را به حاضرین ارائه نمودند.

  از چکیده صحبتهای ایشان به این موارد اشاره می شود.

  - ارتباط انجمن با انجمن های صنفی در ایجاد کمیته های تخصصی

  - جذب کمک های مالی از صنایع برای انجام فعالیت های پژوهشی

  - گسترش فعالیت های بین المللی انجمن سرامیک و برگزاری همایش های بین المللی

  - تلاش در جهت سوق کنگره سرامیک بر روی سرامیک های پیشرفته

AWT IMAGE

  سپس دکتر محبی نیز یک گزارش از تاریخچه تشکیل و فعالیت گروه الکتروسرامیک ارائه نمودند. یکی از مهمترین این فعالیت ها برگزاری سمینار الکتروسرامیک در سال 91 بوده است که 70 مقاله تخصصی به شکل پوستر و 7 سخنرانی کلیدی توسط سخنرانان مدعو در این همایش ارائه گردید.

  ایشان بر لزوم تعیین هدف و روش های رسیدن به این هدف تاکید نمودند. سپس حاضرین در این جلسه به نقطه نظرات خود پرداختند.

  از جمله موارد مطرح شده توسط حاضرین به نکات زیر اشاره می شود.

  - مهندس اکبری (شرکت صنایع الکترونیک): با توجه به بین رشته ای بودن الکتروسرامیک، از تخصص های نزدیک از جمله فیزیک و مخابرات و الکترونیک نیز در این گروه دعوت گردد تا عضو شوند.

AWT IMAGE

  - مهندس رضازاده (صنایع الکترواپتیک صاایران) با کمک انجمن می شود پروژه های دانشگاهی به سمت نیاز صنایع سوق داده شود.

  - مهندس علی نژاد (صنایع الکترونیک شیراز) نیازسنجی صنایع از اهداف این کمیته باشد.

  - دکتر همدانی (دانشگاه تبریز) این نیازسنجی باید با همکاران صنعتی پیگیری شود. زیرا به نیازها بیشتر آگاهی دارند.

  - دکتر بهره ور (پژوهشگاه مواد و انرژی): عدم حضور صنعت بزرگ در این گروه تخصصی و اکثرا این صنعت شامل صنایع دفاعی می باشد و باید راهکاری پیدا شود که پروژه های دفاعی به پروژه های علمی تبدیل شود تا بتوان بخشی از نتایج آن بیان گردد.

  - مهندس طبرزدی: باید حتما انجمن در رابطه با فلسفه وجودی خود اطلاع رسانی بیشتری نماید تا بتواند ضرورت وجودی این گروه های تخصصی را به افراد صنعتی و دانشگاهی توضیح دهد.

  دیگر حضار نیز صحبت های افراد دیگر را تایید نموده و در ادامه انتخابات هیات رئیسه این گروه انجام پذیرفت و به شرح زیر افراد صنعتی و دانشگاهی انتخاب شدند.در خاتمه دکتر گلستانی فرد و خانم علیشاهی بعنوان روسای جلسه جهت برگزاری انتخابات برگزیده شدند . و پس از رای گیری اعضا زیر به عنوان هیات مدیره انتخاب شدند.

AWT IMAGE

 

  اعضای دانشگاهی                                اعضای صنعتی

  --------------                                     -----------------

  دکتر مسعود محبی                             مهندس رضا طبرزدی

  دکتر محمد رضوانی                            مهندس ابوالفضل اکبری

  دکتر محمدتقی همدانی                      مهندس مجتبی علی نژاد

  دکتر امید میرزایی                               مهندس محمد رضازاده

  دکتر علیرضا آقایی                              مهندس ایمان فریدون پور

                                                         مهندس فرزاد لالوی

 

 

  سپس هیات مدیره افراد زیر را بعنوان گروه مدیریت انتخاب نمودند.

 

  مدیر گروه

  دکتر مسعود محبی

  قائم مقام

  مهندس محمد رضازاده

  دبیر علمی

  دکتر امید میرزایی

  دبیر اجرایی

  مهندس ابوالفضل اکبری

 

  - مقرر گردید گروه هر سال 6 جلسه ( هر دو ماه یکبار) را در دستور کار قرار دهد.

 

 


  اعضای هیئت رئیسه گروه الکتروسرامیک انجمن سرامیک ایران

 

 

  نام و نام خانوادگی

  محل

  تصویر

  دکتر مسعود محبی

 (ریاست گروه)

m.mohebi@eng.ikiu.ac.ir 

 دانشگاه بین المللی امام خمینی

 AWT IMAGE 

 مهندس محمد رضازاده

 (نایب رئیس)

  صنایع الکترواپتیک صاایران

 

  دکتر امید میرزایی

  (دبیر علمی)

  دانشگاه سمنان

AWT IMAGE 

  مهندس ابوالفضل اکبری

  (دبیر اجرایی)

  صنایع الکترونیک شیراز

  AWT IMAGE

  مهندس رضا طبرزدی

 

  مرکز تحقیقات نیروی دریایی سپاه

 

 

  دکتر علیرضا آقایی

  پژوهشگاه مواد و انرژی

 

 AWT IMAGE

  دکتر محمد رضوانی

  دانشگاه تبریز

AWT IMAGE 

  دکتر محمدتقی همدانی

  دانشگاه تبریز

 AWT IMAGE

  مهندس مجتبی علی نژاد

  صنایع الکترونیک شیراز

 

  مهندس ایمان فریدون پور

  صنایع الکترونیک شیراز

  AWT IMAGE

  مهندس فرزاد لالوی

  نیروی دریایی سپاه

 


 

 

 


 

 

 

  اولین همایش تخصصی الکتروسرامیک در 2 اسفند ماه 1391 توسط گروه تخصصی الکتروسرامیک انجمن سرامیک ایران و با حمایت دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، پژوهشگاه مواد و انرژی و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه برگزار شد.

 

 

  گزارش همایش

 

  AWT IMAGE

 

  اهداف و محورهای همایش

  هدف از برگزاری این همایش گسترش همکاریهای علمی- پژوهشی بین مراکز پژوهشی، صنعتی و دانشگاهی در این حوزه، تلاش جهت بومی سازی این دانش، آشنایی با موضوعات در دست تحقیق در مراکز تحقیقاتی به منظور جلوگیری از موازی کاری، تبادل نظرات و افکار میان محققان در حوزه الکتروسرامیک می باشد. در راستای این هدف موارد زیر به عنوان محورهای همایش در نظر گرفته شده اند.

  1- فروالکتریک­، پیزوالکتریک و پیروالکتریک­ها

  2- دی­الکتریک­ها و عایقهای الکتریکی

  3- رساناها و نیم رساناهای سرامیکی (یونی و الکترونی)

  4- باتری ها، سلول های خورشیدی و پیل های سوختی اکسید جامد

  5- مغناطیس­ها و ابررساناهای سرامیکی

  6- سامانه­های فوتونیک

  7- مولتی­فروییک­ها

  8- قطعات کاربردی الکتروسرامیک (حسگرها، آشکارسازها و مبدلها)

  9- مدل­سازی و شبیه­سازی

  نانوالکتروسرامیک

 


 

 

  اعضا کمیته علمی:

  1- دکتر سیروس جواد پور - دانشگاه شیراز

  2- دکتر محبی - دانشگاه بین المللی امام خمینی

  3- دکتر کاوه ای- پ‍ژوهشگاه مواد و انرژی

  4- دکتر نورمحمدی - دانشگاه اصفهان

  5- دکتر رییسی - پژوهشگاه مواد و انرژی

  6- دکتر مقصودی پور - پژوهشگاه مواد و انرژی

  7- دکتر عبادزاده - پژوهشگاه مواد و انرژی

  8- دکتر اسدیان - پژوهشگاه مواد و انرژی

  9- دکتر بنی جمالی- پ‍ژوهشگاه مواد و انرژی

  10- دکتر مداح حسینی - دانشگاه صنعتی شریف

  11- دکتر کیان وش - دانشگاه تبریز

  12- دکتر عطایی - دانشگاه تهران

  13- دکتر سید ابراهیمی - دانشگاه تهران

  14- دکتر سعید باغشاهی- دانشگاه بین المللی امام خمینی

  15- مهندس طبرزدی - مرکز تحقیقات نیروی دریایی سپاه

  16- دکتر مولایی- پژوهشگاه مواد و انرژی

 


 

  دبیر همایش

  دکتر محمدعلی بهره ور از پژوهشگاه مواد و انرژی

  ma.bahrevar@yahoo.com

 


 

  دبیر علمی همایش

  دکتر علیرضا آقایی از پژوهشگاه مواد و انرژی

  a-aghaei@merc.ac.ir

 


 

  دبیر اجرایی همایش

  دکتر رضا ریاحی فر از پژوهشگاه مواد و انرژی

  reza_rfr@yahoo.com