گروه تخصصی چینی و سرامیکهای ساختمانی

  جلسه انتخاب هیئت رئیسه گروه تخصصی چینی و سرامیکهای ساختمانی

اولین جلسه گروه تخصصی چینی و سرامیکهای ساختمانی بعد از انتخابات هیات رئیسه این گروه در تاریخ ۲۱/۷/۹۲ محل انجمن سرامیک ایران برگزار گردید.

  حاضرین در جلسه: دکتر گلستانی فرد (رئیس هیئت مدیره انجمن سرامیک ایران)- مهندس روشنفکر (رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور)- مهندس عزیززاده (مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور)- دکتر افتخاری (عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران)- دکتر ارزانی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران)- مهندس منتظریان (دانشگاه علم و صنعت ایران)- مهندس غفاری (پژوهشگاه مواد و انرژی)- مهندس خدابخش (فصلنامه سرامیک و ساختمان)- دکتر نعمتی (شرکت لعابیران)- مهندس حسین پور (شرکت چینی بهداشتی ارس)- خانم علیشاهی (مدیر اجرایی انجمن سرامیک ایران)

AWT IMAGE

AWT IMAGE

در ابتدا آقای دکتر گلستانی فرد ضمن خوش آمدگویی به حاضرین از اهداف و ضروریات ایجاد این گروه و رسالت انجمن سرامیک ایران در راستای کمک به صنعت سرامیک کشور، بیاناتی ایراد و سپس آقای مهندس روشنفکر و شرکت کنندگان در ارتباط با صنعت و دانشگاه و اهداف و مزایای تشکیل کارگروههای تخصصی در انجمنهای علمی صحبتهایی بیان کردند.

  سپس رای گیری برای انتخاب رئیس گروه انجام پذیرفت که آقای مهندس روشنفکر به عنوان رئیس و آقایان مهندس عزیززاده به عنوان نایب رئیس و مهندس حسین پور به عنوان دبیر اجرایی و مهندس منتظریان به عنوان دبیر علمی انتخاب شدند. در ضمن قرار گردید تعداد اعضای هیئت رئیسه کمیته تخصصی به ۱۳ نفر افزایش یافته و ۳ نفر از طریق انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور به عضویت این کمیته معرفی گردند که یکی از این ۳ نفر آقای مهندس عزیززاده بوده و دو نفر دیگر از اعضای هیات مدیره انجمن تولید کنندگان آقایان مهندس برازجانی (کاشی خزر) و مهندس مهدوی (کاشی فیروزه مشهد) معرفی شدند.

AWT IMAGE


گروه تخصصی چینی و سرامیکهای ساختمانی

 

  اعضای هیئت رئیسه گروه تخصصی چینی و سرامیکهای ساختمانی انجمن سرامیک ایران

 

 

 

  نام و نام خانوادگی

  محل

  تصویر

  مهندس محمد روشنفکر

(ریاست گروه)

m.roshanfekr@yahoo.com 

  کاشی کسری

انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک 

AWT IMAGE 

  مهندس بهنام عزیززاده

(نایب رئیس)

انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک 

AWT IMAGE 

  مهندس مازیار منتظریان

(دبیر علمی)

  دانشگاه علم و صنعت ایران 

 AWT IMAGE

  مهندس رشید حسین پور

(دبیر اجرایی)

  چینی ارس 

AWT IMAGE 

  مهندس مهران غفاری

  پژوهشگاه مواد و انرژی

AWT IMAGE 

  مهندس محمد خدابخش

  فصلنامه سرامیک و ساختمان

AWT IMAGE 

  مهندس جمهور بژگول

  تکسرام

AWT IMAGE 

  مهندس حمیدرضا نعمتی

  پیشگامان سرامیک برسام

AWT IMAGE 

 دکتر حسین ملایی

 کاشی ایرانا

AWT IMAGE 

  دکتر بیژن افتخاری یکتا

 دانشگاه علم و صنعت ایران

AWT IMAGE 

  دکتر کاوه ارزانی

  دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

AWT IMAGE 

  مهندس محمد جواد برازجانی

  کاشی خزر

  AWT IMAGE

  مهندس غلامحسین مهدوی

  کاشی فیروزه مشهد

  AWT IMAGE