انتخابات گروه تخصصی دیرگداز

  جلسه انتخابات گروه تخصصی دیرگداز- انجمن سرامیک ایران

  محل برگزاری: سالن کنفرانس اساتید- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

  زمان برگزاری: چهارشنبه ۹/۱۱/۹۲- ساعت ۱۴

  حاضرین: دکتر نقی زاده (دانشگاه مواد و انرژی)- دکتر باوند (دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات)- مهندس محمدی (فراورده های دیرگداز ایران)- مهندس شجاعی (مجتمع آلومینیوم المهدی)- دکتر قاسمی کاکرودی (دانشگاه تبریز)- مهندس سرافراز- مهندس اقبالی (نسوز آذر)- دکتر نعمتی (دانشگاه صنعتی شریف)- مهندس زاویه (انجمن صنفی کارفرمایی صنعت نسوز)- مهندس روشنفکر (تجهیز مواد پیشگام)- مهندس صوفیان (مرکز نسوز فولاد مبارکه)- مهندس مسیحیان پور ()دانشگاه علم و صنعت ایران)- مهندس ضیا (فولاد خراسان)- مهندس محمدزاده (کوره های صنعتی سهند)- مهندس حسین زاده (اطلس سرام کویر)- دکتر گلستانی فرد (رئیس هیئت مدیره انجمن سرامیک ایران)- خانم علیشاهی (انجمن سرامیک ایران)

  غائبین: دکتر نوربخش- دکتر منشی- مهندس خلیلی- مهندس عظیمی

  شرح جلسه: در آغاز جناب آقای دکتر گلستانی فرد توضیحاتی درخصوص اهداف کارگروه تخصصی ارائه نمودند. حوزه های کاری کارگروه شامل آموزش- پژوهش- همایش و ترویج و حوزه های ماموریتی شامل صنعت- دانشگاه- جوانان – شهرستانها و ... خواهد بود. هدف از جلسه انتخاب ۴ نفر به عنوان رئیس گروه- قائم مقام- دبیر علمی و دبیر اجرایی می باشد. ماموریت های کوتاه مدت شامل برگزاری همایشهای بین المللی- طراحی دو کارگاه آموزشی- همکاری با بخش انتشارات انجمن- عضوگیری و تعیین کمیته های فنی- ارتباطات بین المللی- مشاوره های دولتی- تعریف پروژه های صنعتی و گسترش همکاری با انجمن های صنعتی خواهد بود.

AWT IMAGE

  مشخصات افراد برای انتخاب شدن شامل ۱- علاقه ۲- وقت گذاشتن ۳- مقبولیت ۴- ارتباطات ۵- جسارت و مدیریت است.

  سپس مقرر شد به مدت ۱۵ دقیقه حاضران نظرات خود را ارائه دهند.

  به عنوان نخستین فرد جناب آقای مهندس زاویه ضمن تشکر بر تمرکز فعالیت ها بر روی جوانان و نیز ارتباط دانشگاه و صنعت و تربیت نیروهای انسانی و هم راستایی دانشگاهها و صنعت تاکید نمودند. جناب آقای دکتر نعمتی به عنوان دومین نفر در خصوص نقش هیات مدیره انجمن سرامیک به عنوان کاتالیزور و اهمیت انتخاب یک نفر از صنعت به عنوان رئیس کارگروه تاکید نمودند.

  جناب آقای مهندس روشنفکر به عنوان سومین نفر در زمینه اهمیت جوانگرایی در کارگروه دیرگداز و نیز نقش گروههایی مانند انجمن سرامیک یا انجمن کارفرمایان برای تدوین استراتژی صحبت فرمودند.

AWT IMAGE

  در تکمیل صحبت های انجام شده جناب آقای دکتر گلستانی فرد بر ضرورت نقش انجمن ها و نیز تقلید از انجمن های موفق و ایرانیزه کردن عملکردهای خوب آنها مجدد تاکید کردند.

  در مذاکرات انجام شده نظرات به شرح زیر انتخاب شدند:

  ۱- رئیس گروه: آقای مهندس روشنفکر

  ۲- قائم مقام: آقای مهندس صوفیان

  ۳- دبیر علمی: آقای دکتر نقی زاده

  ۴- دبیر اجرایی: آقای مهندس سرافراز- خانم مهندس محمدی

 

AWT IMAGE

  در ادامه آقای دکتر گلستانی فرد در زمینه برگزاری همایش بین المللی مواد دیرگداز در سال ۹۳ صحبت فرمودند و آقای مهندس زاویه نیز توضیحاتی درخصوص این همایش ارائه نمودند و مقرر گردید انجمن سرامیک ایران در برگزاری همایش با انجمن صنفی همکاری نماید. در این رابطه آقای مهندس روشنفکر جلسات عاجل با آقای مهندس زاویه و انجمن صنفی برگزار خواهد نمود.

  در ادامه آقایان مهندس روشنفکر، دکتر باوند، مهندس زاویه، مهندس سرافراز و مهندس محمدزاده درخصوص چالش های صنعت دیرگداز صحبت هایی را ارائه نمودند.


سمینار گروه تخصصی دیرگداز

 | تاریخ ارسال: 1392/10/1 | 

 سمینار یک روزه گروه تخصصی دیرگداز انجمن سرامیک ایران

  در روز چهارشنبه 13 آذرماه گروه تخصصی دیرگداز انجمن سرامیک ایران، با هدف تبادل اطلاعات و برگزاری انتخابات در دانشگاه علم و صنعت یک گردهم آیی یک روزه را انجام دادند. حدود 45 نفر از متخصصین دیرگداز از صنایع مصرف کننده شامل آهن و فولاد، مس، آلومینیوم و سیمان و نیز از صنایع تولیدکننده به علاوه اساتید دانشگاهی در این گردهم آیی حضور داشتند.

  مراسم با خیرمقدم دکتر گلستانی فرد، رئیس انجمن سرامیک ایران شروع گردید و در ادامه ایشان ضرورت تکمیل انتخابات گروه تخصصی را با اشاره به انجمن های سرامیک کشورهای پیشرفته توضیح دادند. همچنین ایشان تفاوت ماموریت های گروه تخصصی دیرگداز مربوط به انجمن سرامیک ایران و انجمن صنفی تولیدکنندگان نسوز را بر طبق اساسنامه های دو انجمن تشریح نمودند. در نهایت تجربه تشکیل گروههای تخصصی شیشه و کاشی در انجمن سرامیک و همکاری انجمنهای صنفی در هر دو مورد را اطلاع رسانی نمودند.

 

AWT IMAGE

 

AWT IMAGE

در ادامه سه سخنرانی علمی-صنعتی به شرح زیر ارائه گردید.

  1- نگاهی به توسعه فولاد در ایران- توسط آقای مهندس صوفیان از فولاد مبارکه اصفهان

  2- نگاهی به توسعه صنعت دیرگداز- توسط آقای مهندس روشنفکر از شرکت پیشگام

  3- نگاهی به پژوهش های دیرگداز- توسط آقای دکتر سرپولکی از دانشگاه علم و صنعت ایران

  در سخنرانی اول توسعه فولاد در کشور نیاز به مواد دیرگداز در آینده با ارائه اطلاعات مبسوط توسط مهندس صوفیان ارائه گردید. افزایش تولید فولاد کشور تا سقف 45 میلیون تن در سال چالش های جدیدی را برای صنعت نسوز به وجود می آورد که بایستی از هم اکنون برای آنها برنامه ریزی نمود.

 

 

AWT IMAGE

  در سخنرانی دوم آقای مهندس روشنفکر فرصت ها و چالش های صنعت نسوز در مسیر پاسخگویی به نیازهای کشور را با ارائه آخرین آمار از این صنعت مورد بررسی قرار داد. عدم توجه به توسعه پایدار در زمینه مواد اولیه، نیروی انسانی و سخت افزارهای مورد نیاز چالش های بزرگ این بخش صنعتی می باشد.

 

 

AWT IMAGE

  در سخنرانی سوم آقای دکتر سرپولکی سرفصل های مهم پژوهشی در زمینه دیرگداز را در سطح جهانی و در کشور تشریح نمودند. به نظر می رسد با امکانات موجود اگر توجه کافی به تحقیق و توسعه در زمینه های اولویت دار نظیر جرم های ریختنی و مواد اولیه سنتزی صورت پذیرد و علاقه دانشگاهها به پژوهش دیرگداز بیش از سابق جلب گردد، صنعت دیرگداز می تواند در آینده جوابگوی نیازهای داخل باشد.

 

AWT IMAGE

  پس از سخنرانی ها، بحث آزاد و پرسش و پاسخ در مورد سخنرانی ها صورت پذیرفت. در این بخش مسائل بسیار مهمی در رابطه با توسعه صنعت دیرگداز، نیازهای بالفعل و بالقوه، فرصت ها و تحدیدات و چالش های فناوری مورد بحث قرار گرفت. حضار عموما اعتقاد داشتند که چنین جلساتی بسیار مفید و سازنده برای آینده صنعت دیرگداز می باشد.

  بعد از صرف نهار، انتخابات گروه تخصصی برای تعیین هیئت مدیره صورت پذیرفت. آقایان دکتر محبی و دکتر سرپولکی به عنوان روسای جلسه، موضوع انتخابات را هدایت و در نهایت افراد زیر با رای مشخص از جمع حاضر انتخاب گردیدند.

  آقای مهندس صوفیان- 31 رای

  آقای مهندس روشنفکر- 33 رای

  آقای مهندس ضیا- 26 رای

  آقای مهندس خلیلی- 27 رای

  آقای مهندس اقبالی- 23 رای

  آقای دکتر منشی- 19 رای

  آقای دکتر نعمتی- 19 رای

  همچنین مقرر گردید دو نفر نیز به انتخاب انجمن صنفی تولیدکنندگان به این جمع اضافه شوند. به این ترتیب هیئت مدیره گروه تخصصی دیرگداز انجمن سرامیک ایران به شرح زیر معرفی می گردند.

  هیئت مدیره گروه تخصصی دیرگداز

                                 مراکز دانشگاهی                                                                           مراکز تولیدی و صنعتی

                                دکتر رحیم نقی زاده                                                                              مهندس غلامرضا صوفیان

                                 دکتر علی نعمتی                                                                                    مهندس حسن ضیا

                                 دکتر احمد منشی                                                                               مهندس سیروس روشنفکر

                           دکتر مهدی قاسمی کاکرودی                                                                           مهندس علی سرافراز

                                 دکتر محمد باوند                                                                                  مهندس محمد حسین زاده

                           دکتر امیرعباس نوربخش                                                                                 مهندس آرش شجاعی

                          مهندس علی اکبر مسیحیان پور                                                                          مهندس یگانه محمدی

                                                                                                                                         مهندس اصغر محمدزاده

                                                                                                                                            مهندس رضا اقبالی

                                                                                                                                            مهندس نادر خلیلی

 

  بدیهی است گروه تخصصی می تواند در زیر مجموعه خود کمیته هایی نظیر کمیته عضوگیری، کمیته آموزش، کمیته انتشارات و کمیته پژوهش را تشکیل و ماموریت ها را از طریق این کمیته ها ساماندهی نماید. از طرف انجمن سرامیک ماموریت های کوتاه مدت به شرح زیر به گروه تخصصی پیشنهاد گردید.

  1- سازماندهی همایش بین المللی برای سال 1394

  2- بررسی ایجاد کارشناسی ارشد دیرگداز و پیشنهاد به وزارت علوم

  3- سازماندهی یک کارگاه آموزشی برای سال 1393

  4- نشست مشترک با انجمن صنفی و تدوین برنامه

 

 

AWT IMAGE

 

AWT IMAGE

 

AWT IMAGE

 

AWT IMAGE

 

AWT IMAGE


گروه تخصصی دیرگداز

 | تاریخ ارسال: 1392/2/31 | 

 

 

  اعضای هیئت رئیسه گروه تخصصی دیرگداز انجمن سرامیک ایران

 

 

  نام و نام خانوادگی

  محل

  تصویر

مهندس سیروس روشنفکر فلاح

(ریاست گروه)

info@pishgam-ame.com

تجهیز مواد پیشگام

 

AWT IMAGE

مهندس غلامرضا صوفیان

(نایب رئیس)

مرکز نسوز فولاد مبارکه

AWT IMAGE

   دکتر رحیم نقی زاده

(دبیر علمی)

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  AWT IMAGE

  مهندس علی سرافراز

(دبیر اجرایی)

  -

AWT IMAGE 

مهندس یگانه محمدی

(دبیر اجرایی)

دیرگداز ایران

AWT IMAGE

  دکتر محمد باوند

  دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

AWT IMAGE 

  مهندس محمد حسین زاده

  اطلس سرام کویر

AWT IMAGE 

  دکتر امیرعباس نوربخش

  دانشگاه آزاد نجف آباد

AWT IMAGE 

  مهندس آرش شجاعی

  صنعت آلومینیوم المهدی

AWT IMAGE 

  دکتر مهدی قاسمی کاکرودی

  دانشگاه تبریز

AWT IMAGE 

  مهندس اصغر محمدزاده

  کوره های صنعتی سهند

 AWT IMAGE

  مهندس علی اکبر مسیحیان پور

  دانشگاه علم و صنعت ایران

AWT IMAGE 

  مهندس حسن ضیا

 

مجتمع فولاد خراسان

AWT IMAGE 

  مهندس رضا اقبالی

  شرکت نسوز آذر

 

  مهندس نادر خلیلی

  شرکت دیرگداز آریان

 

  دکتر احمد منشی

  دانشگاه صنعتی اصفهان

  AWT IMAGE

  دکتر علی نعمتی

  دانشگاه صنعتی شریف

  AWT IMAGE

مهندس علی حسین زاویه

انجمن تولیدکنندگان نسوز

مهندس محسن عظیمی

شرکت دیرگداز ایران