مجموعه مقالات

 | تاریخ ارسال: 1396/5/17 | 
مجموعه مقالات

گزارش

 | تاریخ ارسال: 1395/6/1 | 

یازدهمین کنگره دوسالانه و دومین همایش بین ­المللی انجمن سرامیک ایران

26 الی 28 اردیبهشت 1396

16-18 May 2017

تهران  پژوهشگاه نیرو

گزارش یازدهمین کنگره سرامیک ایران