محورهای کنگره

 | تاریخ ارسال: 1402/11/3 | 
  • مواد دیرگداز
  • شیشه و شیشه - سرامیک
  • مواد اولیه و روش‌های فراوری
  • کاشی، چینی، لعاب، رنگدانه و جوهر
  • پوشش‌ها و لایه نازک‌های سرامیکی
  • سرامیک‌ها در محیط زیست و انرژی
  • سرامیک‌های زیست سازگار و زیست فعال
  • سرامیک‌های الکتریکی، نوری و مغناطیسی
  • سرامیک‌های سازه‌ای اکسیدی و غیراکسیدی
  • روش‌های نوین تولید پودر و قطعات سرامیکی