هیات مدیره دوره چهاردهم انجمن سرامیک ایران

 | تاریخ ارسال: 1402/7/22 | 
نام و نام خانوادگی سمت ایمیل محل کار
دکتر سارا بنی جمالی رئیس هیات مدیره banijamalimerc.ac.ir  پژوهشگاه مواد و انرژی
دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان نائب رئیس هیات مدیره khachatouriansharif.edu دانشگاه صنعتی شریف
دکتر ابراهیم قاسمی خزانه دار eghasemiicrc.ac.ir پژوهشگاه رنگ
دکتر زهره همنبرد عضو اصلی و دبیر انجمن zhamnabardaeoi.org.ir پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای
دکتر امیرمسعود اعرابی عضو اصلی amir_aarabyyahoo.com پژوهشگاه رنگ
دکتر مهران غفاری عضو اصلی ghaffarimehrangmail.com  اشکان پارت آفرین
دکتر مهدی فیض پور عضو اصلی feizpourmeybod.ac.ir  دانشگاه میبد
مهندس اصغر محمدزاده عضو علی البدل Mohamadzade_۸۰yahoo.com کوره های صنعتی سهند
مهندس جمهور بژگول عضو علی البدل j.bejhgoulgmail.com  مشاور صنعتی
مهندس مهدی حبیبی بازرس habibi_mehdiyahoo.com  پژوهشگاه مواد و انرژی
مهندس کوروش خطیبی بازرس khatibi.kouroshgmail.com  بازرگانی خطیبی
دکتر مهدی داراب بازرس علی البدل darabiust.ac.ir  دانشگاه علم و صنعت ایران