عضویت

انواع عضویت

عضویت حقیقی:

 
عضویت پیوسته:
همه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در حوزه­های مرتبط با علم و مهندسی سرامیک باشند می‌­توانند مطابق مقررات به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

(طبق تبصره۲ اساسنامه: افراد دارای درجه کارشناسی با ۵ سال سابقه کار در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ می‌توانند با تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.)

 

عضویت وابسته:
همه تکنسین­‌ها و یا استادکاران حوزه سرامیک با داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و همچنین سایر افرادی که دارای درجه کارشناسی و یا فوق دیپلم با ۵ سال سابقه در حوزه­‌های مرتبط (به تشخیص هیات مدیره) هستند می­‌توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

 

عضویت دانشجویی:

همه دانشجویان که در رشته‌های فنی و مهندسی و علوم پایه به تحصیل اشتغال دارند.


  

  حق عضویت سالانه اعضای پیوسته و وابسته۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

  حق عضویت سالانه اعضای دانشجویی ۵۰۰/۰۰۰ ریال


عضویت حقوقی:

همه شرکت‌هایی که در زمینه‌های مرتبط با صنعت سرامیک فعالیت می کنند.

حق عضویت سالانه اعضای حقوقی :

عادی: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ممتاز: ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال


راهنمای ثبت نام
- پس از تکمیل  فرم ثبت نام الکترونیکی  (حقیقی) و یا (حقوقی) وارد بخش پرداخت اینترنتی  شده و حق عضویت خود را پرداخت نمایید .

راهنمای تمدید عضویت

جهت تمدید عضویت وارد بخش پرداخت اینترنتی شده و حق عضویت خود را پرداخت نمایید .

AWT IMAGE