نشانی

آدرس: تهران- نارمک- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- طبقه دوم- انجمن سرامیک ایران 

صندوق پستی: ۱۱۱-۱۶۸۴۵

تلفکس: ۰۲۱۷۷۸۹۹۳۹۹

آدرس ایمیل: infoicers.ir

آدرس کانال تلگرام: 
https://telegram.me/IranianCeramicSociety

کادر اداری و اجرایی

 مدیر اجرایی: سعیده علیشاهی salishahiyahoo.com