انجمن سرامیک ایران- اخبار انجمن سرامیک ایران
کارگاههای سیزدهمین کنگره سرامیک ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/1 | 

 
🔸انجمن سرامیک ایران با همکاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار می نماید:
سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران
🔸برنامه کارگاه های تخصصی روز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱
🔸ساعت ۱۹:۰۰-۹:۳۰
🔸کلیه کارگاه های تخصصی به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
🔸شرکت در کلیه کارگاه های تخصصی آزاد می باشد و نیازی به ثبت نام ندارد.
🔸لینک ورود به وبینار :
https://vc.sharif.edu/ch/mse-webinar
با استفاده از گزینه مهمان وارد اتاق مجازی شده و پس از ورود نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
🔸ارایه گواهی حضور در دوره برای متقاضیان فقط با تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت هزینه امکان پذیر می باشد.
🔸اطلاعات کامل در سایت کنفرانس:  
www.icerscong.ir  

اعضای انجمن و ثبت نام کنندگان در همایش برای هر کارگاه: یک میلیون ریال

ثبت نام

سایرین برای هر کارگاه: دو میلیون ریال
 

ثبت نام

نشانی مطلب در وبگاه انجمن سرامیک ایران:
http://icers.ir/find.php?item=1.162.593.fa
برگشت به اصل مطلب