کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | 
 گزارشی از چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی                                               
                                               
                                               
مصاحبه جناب آقای مهندس روشنفکر
   
                                               

همایش مدیران تولید و فنی کارخانجات کاشی و سرامیک ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۰ | 
                                                 
گزارشی از همایش مدیران تولید و فنی کارخانجات کاشی و سرامیک ایران

فایل ارائه برخی از سخنرانی ها در همایش مدیران تولید و فنی کارخانجات کاشی و سرامیک ایران                                                     

اولین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سرامیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۱ | 

اولین نمایشگاه بین المللی شیشه و صنایع وابسته

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۱ | 

پانزدهمین کنگره و نمایشگاه انجمن سرامیک اروپا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۴ |