بایگانی بخش همایش ها و نمایشگاه ها

:: سومین نمایشگاه صنعت شیشه ٫تجهیزات و ماشین الات وابسته - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ -
:: پنجمین نمایشگاه و همایش صنعت دیرگداز - ۱۳۹۸/۸/۴ -
:: SACMI Ceramic Leads Innovation - ۱۳۹۸/۷/۱۷ -
:: سومین همایش ملی مهندسی مواد - ۱۳۹۸/۶/۳۱ -
:: شانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران - ۱۳۹۸/۶/۲۳ -
:: بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی - ۱۳۹۸/۳/۱۹ -
:: دومین نمایشگاه بین المللی شیشه، تجهیزات و ماشین آلات وابسته - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ -
:: چهارمین نمایشگاه صنعت دیرگداز ایران - ۱۳۹۷/۸/۵ -
:: همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار - ۱۳۹۷/۶/۴ -
:: فستیوال نواوری صنعت کاشی - ۱۳۹۷/۵/۳۱ -
:: بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی - ۱۳۹۷/۲/۱۹ -
:: دوازدهمین کنگره سرامیک ایران - ۱۳۹۷/۲/۱۸ -
:: نمایشگاه سرامیتک آلمان - ۱۳۹۷/۲/۱۷ -
:: کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی - ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -
:: همایش مدیران تولید و فنی کارخانجات کاشی و سرامیک ایران - ۱۳۹۶/۸/۱۰ -
:: سومین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز ایران - ۱۳۹۶/۶/۲۲ -
:: اولین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سرامیک - ۱۳۹۶/۶/۲۱ -
:: اولین نمایشگاه بین المللی شیشه و صنایع وابسته - ۱۳۹۶/۶/۱۱ -
:: پانزدهمین کنگره و نمایشگاه انجمن سرامیک اروپا - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی - ۱۳۹۶/۴/۳ -
:: یازدهمین کنگره دوسالانه و دومین همایش بین المللی انجمن سرامیک ایران - ۱۳۹۵/۱۲/۱ -
:: پنجمین گردهمایی تخصصی صنعت شیشه کشور - ۱۳۹۵/۱۱/۳ -
:: چهارمین گردهمایی تخصصی صنعت شیشه کشور - ۱۳۹۵/۶/۱۰ -
:: دوره آموزشی کاربرد دیرگداز در صنایع متالورژی - ۱۳۹۵/۳/۵ -
:: اولین همایش روش های نوین زینترینگ سرامیک های پیشرفته (FAST/SPS) - ۱۳۹۵/۲/۲۱ -
:: همایش تازه های صنعت شیشه - ۱۳۹۵/۲/۷ -
:: کارگاه تولید چینی با نگاه علمی - ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ -
:: سومین گردهمایی تخصصی صنعت شیشه کشور - ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ -
:: نمایشگاه ceramitec - ۱۳۹۴/۹/۱۷ -
:: دومین گردهم آیی تخصصی صنعت شیشه کشور - ۱۳۹۴/۵/۱۴ -
:: دومین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: دهمین کنگره سرامیک ایران - ۱۳۹۴/۲/۱۶ -
:: اولین گردهم آیی تخصصی صنعت شیشه کشور - ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ -
:: سمینار آموزشی شناسایی مواد در صنعت کاشی و سرامیک - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: اولین کنفرانس بین المللی کاشی سرامیک و چینی بهداشتی - ۱۳۹۳/۹/۹ -
:: سخنرانی علمی - ۱۳۹۳/۸/۴ -
:: نمایشگاه کاشی و سرامیک استانبول - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ -
:: همایش ملی چشم انداز بازار کاشی وسرامیک عراق - ۱۳۹۲/۱۲/۹ -
:: سمینار آشنایی با فناوری چاپ دیجیتال در صنعت کاشی - ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ -
:: سخنرانی علمی - ۱۳۹۲/۹/۳۰ -
:: سخنرانی علمی - ۱۳۹۲/۹/۲۵ -
:: سمینار تخصصی فرآیند پخت در صنعت کاشی و سرامیک - ۱۳۹۲/۹/۲۴ -
:: نهمین کنگره سرامیک ایران - ۱۳۹۲/۲/۲۶ -
:: مسابقات سرامیک - ۱۳۹۲/۲/۱۲ -
:: سمینار طرح کاشی از ایده تا اجرا - ۱۳۹۱/۱۲/۳ -
:: همایش توسعه علمی کشور - ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ -
:: سمینار آشنایی با مواد اولیه و فرایند روانسازی در صنعت کاشی - ۱۳۹۱/۱۰/۱ -
:: فهرست مقالات اولین تا هشتمین کنگره سرامیک ایران - ۱۳۹۰/۲/۳۰ -