بایگانی بخش International Conferences

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 10 | تعداد کل بازدید های مطالب: 38,386 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: The 12th Icers congress and The 3rd International Congress on Ceramics - ۱۳۹۷/۲/۲۵ -
:: 11th Biennial Congress and the 2nd International Conference of the Iranian Ceramic Society - ۱۳۹۶/۲/۲۷ -
:: First Conference of FAST/SPS - ۱۳۹۵/۲/۲۱ -
:: Glass Technology Symposium - ۱۳۹۵/۲/۷ -
:: Ceramitec Exhibition - ۱۳۹۴/۹/۱۷ -
:: 2nd Iranian Refractory Symposium - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: 10th Congress of the Iranian Ceramic Society - ۱۳۹۴/۲/۱۶ -
:: First International Conference on Tile, Ceramic and Sanitaryware - ۱۳۹۳/۹/۹ -
:: 9th Congress of Iranian Ceramic Society - ۱۳۹۲/۲/۲۶ -
:: UNICERA Exhibition on Tile and Ceramic - ۱۳۹۲/۲/۱۱ -