سرفصل دوره ها

 | تاریخ ارسال: 1397/3/1 | 
   برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

                            
   
   
ردیف                              عنوان دوره                    نام مدرس مدت دوره
1 فناوری چاپ دیجیتال دکتر مهدی قهاری
(موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش)
دو روز اطلاعات بیشتر
2 آشنایی با روش های آنالیز و شناخت مواد دکتر حمیدرضا رضایی
(استاد- دانشگاه علم و صنعت ایران)
دو روز -
3 آشنایی با روش پوشش دهی سل-ژل داوطلب دو روز -
4 روش های استحکام بخشی شیشه ها
و سرامیک ها
دکتر بیژن افتخاری یکتا
(استاد- دانشگاه علم و صنعت ایران)
یک روز -
5 بررسی عوامل موثر بر خوردگی دیرگدازها
در صنعت شیشه
داوطلب دو روز -
6 اصول طراحی فرمولاسیون بدنه در صنایع کاشی داوطلب یک روز -
7 اصول طراحی فرمولاسیون در صنایع شیشه دکتر بیژن افتخاری یکتا
(استاد- دانشگاه علم و صنعت ایران)
دو روز -
8 اصول طراحی انواع لعاب داوطلب دو روز -