سرفصل دوره ها

 | تاریخ ارسال: 1397/3/1 | 
 برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

                                                   


برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

                            
   
   
ردیف                              عنوان دوره                    نام مدرس مدت دوره
۱ فناوری چاپ دیجیتال دکتر مهدی قهاری
(موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش)
دو روز اطلاعات بیشتر
۲ آشنایی با روش های آنالیز و شناخت مواد دکتر حمیدرضا رضایی
(استاد- دانشگاه علم و صنعت ایران)
دو روز -
۳ آشنایی با روش پوشش دهی سل-ژل داوطلب دو روز -
۴ روش های استحکام بخشی شیشه ها
و سرامیک ها
دکتر بیژن افتخاری یکتا
(استاد- دانشگاه علم و صنعت ایران)
یک روز -
۵ بررسی عوامل موثر بر خوردگی دیرگدازها
در صنعت شیشه
داوطلب دو روز -
۶ اصول طراحی فرمولاسیون بدنه در صنایع کاشی داوطلب یک روز -
۷ اصول طراحی فرمولاسیون در صنایع شیشه دکتر بیژن افتخاری یکتا
(استاد- دانشگاه علم و صنعت ایران)
دو روز -
۸ اصول طراحی انواع لعاب داوطلب دو روز -