بایگانی بخش International Conferences

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 12 | تعداد کل بازدید های مطالب: 66,667 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: The 14th Biennial Congress of Iranian Ceramic Society and the 4th International Conference on Ceramics - 1402/12/2 -
:: 13th Congress of Iranian Ceramic Society & The 3rd International Conference on Ceramics - 1400/10/27 -
:: The 12th Icers congress and The 3rd International Congress on Ceramics - 1397/2/25 -
:: 11th Biennial Congress and the 2nd International Conference of the Iranian Ceramic Society - 1396/2/27 -
:: First Conference of FAST/SPS - 1395/2/21 -
:: Glass Technology Symposium - 1395/2/7 -
:: Ceramitec Exhibition - 1394/9/17 -
:: 2nd Iranian Refractory Symposium - 1394/2/30 -
:: 10th Congress of the Iranian Ceramic Society - 1394/2/16 -
:: First International Conference on Tile, Ceramic and Sanitaryware - 1393/9/9 -
:: 9th Congress of Iranian Ceramic Society - 1392/2/26 -
:: UNICERA Exhibition on Tile and Ceramic - 1392/2/11 -