بایگانی بخش معرفی پایان نامه های دانشجویی

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 12 | تعداد کل بازدید های مطالب: 50,830 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: پایان نامه دکتری روشنک اسدی تبریزی - 1400/4/22 -
:: پایان نامه دکتری پرستو مرادی - 1400/4/22 -
:: پایان نامه دکتری محمود شهریاری - 1400/4/22 -
:: پایان نامه دکتری آقای فیروز رضایی بابره - 1395/6/30 -
:: پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهران جابری زمهریر - 1395/6/24 -
:: پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ناصر پورمحمدی وفا - 1395/6/18 -
:: پایان نامه دکتری آقای فرزین آریان پور - 1394/11/21 -
:: پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سلین غریبیان - 1394/11/10 -
:: پایان نامه دکتری آقای محمد گل محمد - 1394/11/1 -
:: پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهره احمدی - 1394/6/8 -
:: پایان نامه دکتری آقای مهدی شاهدی اصل - 1394/2/8 -
:: پایان نامه کارشناسی ارشد خانم انسیه کاظمی - 1393/11/10 -